اعضاء گروه چوب افشار

گروه چوب افشار با دارا بودن کادری متخصص با تجربه و تحصیل کرده و بیش از 40 سال  تجربه در صنعت چوب ایران توانسته ابداعات ، اختراعات و نوع آوری های بسیاری در صنعت چوب ایران نماید
گروه ما بعنوان یکی از پیشگامان تولید سازه های چوبی فضای باز توانسته در مدت فعالیت خود 9 اختراع ، 6 لوح زرین ، دیپلم استاد خبرگی ، لوح چهره ماندگار و بیش از 20 تقدیر نامه  در صنعت چوب ایران را بدست آورد
گروه ما همچنین موفق به دریافت 5 گواهی کیفیت از واحد تحقیقات دانشگاههای شهید رجایی ، دانشگاه تهران و دانشگاه فنی و حرفه ای
و گواهی مطابقت کیفیت محصولات با استاندارد اتحادیه اروپا و جایزه کیفیت بین المللی گردیده است .

اعضای گروه :

  • دکتر حسین افشار ( دکتری صنایع چوب و کاغذ )  مدیر گروه
  • دکتر فاطمه طاهری ( دکتری صنایع چوب و کاغذ ) مدیر بخش تحقیقات
  • مهندس مهری افشار ( کارشناس حسابداری ) مدیر بخش مالی
  • مهندس طاهره عابدی ( کارشتاس معماری ) مدیر پروژه های خانه سازی
  • مهندس زهرا اثیمی (کارشناس مدیریت ) مسئول پروژه های شهری
  • تکنسین محمد اسماعیل صالحی ( کاردارنی برق ) مسئول طراحی سیستم برق و روشنایی پروژه ها
  • تکنسین خسرو عباسی عینی ( کاردانی صنایع چوب ) سرپرست تولید
  • مریم آهنجان ( کاردانی فروش و بازرگانی ) مسئول فروش
ردیفی ثبت نگردیده است